TİM HUKUK BÜROSU
MERSİN MERKEZ GÖKDELEN 13.KAT NO:273

ÇALIŞMA ALANLARIMIZCEZA HUKUKU

 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Sulh Ceza Davaları
 • Kolluk ve Savcılık İfadelerinde Bulunma

BORÇLAR HUKUKU

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Alacak Davaları
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
 • Haksız Fiil Tazminat Davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu Tescil ve İptal Davaları
 • Meni Müdahale Davaları
 • Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • İzale-i Şuu (Ortaklığın giderilmesi) davaları
 • Tahliye Davaları
 • Ticari Arsalar ve Meskenler İçin Hukuki İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Ekspertiz Hizmetleri
 • Kredi ve İpotekler
 • Gayrimenkul Vergilendirmeleri Hakkında Danışmanlık
 • Sözleşmelerin Hazırlanması

AİLE / MİRAS HUKUKU

 • Evlilik Öncesi Anlaşmalar
 • Mal Birliği ve Mal Ayrılığı Rejimleri
 • Aile Konutu Şerhi
 • Ailenin Korunmasına Dair Tedbirler
 • Boşanma Davaları
 • Velayet Davaları
 • Nafaka –Tazminat Davaları
 • Katkı Payı Davaları
 • Vasiyetname

İDARE HUKUKU

 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Vergi Davaları

TİCARET HUKUKU

 • Şirketler Hukuku
 • Kooperatifler Hukuku
 • Ortaklıklar Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Yabancı Sermaye Yatırımları
 • Şirket Kuruluşu, Tasfiyesi, Hisse Devri,
  Birleşme – Devralma, Ortak Girişim
 • Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Ortak Girişim
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Ticari Sözleşmeler
 • Şirket Ana Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Hisse – Malvarlığı Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeleri
 • Hukuksal İnceleme Hazırlanması ve Sunumu

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Alacak İcra Takibi
 • Bora İtiraz
 • Menfi Tespit Davaları
 • İstirdat Davaları
 • Mahkeme İlamlarının İcrası

İŞ HUKUKU

 • İş, Hizmet ve Toplu İş Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmelerinin Feshi
 • Hizmet Tespiti, İşe İade, Kıdem, İhbar,
  İş Sağlığı ve Güvenliği Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • İş Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaa Verilmesi
 • İşçi – İşveren Danışmanlığı

VERGİ HUKUKU

 • Yabancı Şirketlere ve Bireylere Danışmanlık Hizmeti
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile İlgili Danışmanlık Hizmeti
 • Bankacılık Vergileri Hakkında Danışmanlık

REKABET HUKUKU

 • Birleşme, Devralmalar ve Ortak Girişimler
 • İzin, Muafiyet, Menfi Tespitler
 • Rekabet Kurumu'na Başvuru
 • Rekabet Hukuku Üzerine Hukuki Mütalaa Verilmesi